Privacy Policy

EN

Your personal data is processed by Saskia Buntinx - Strain 2 Data bv, for customer management based on the contractual relationship resulting from your order/purchase and for direct marketing (/om you offer new products or services) based on our Legitimate interest to undertake. If you do not want us to process your data for direct marketing purposes, it is sufficient for us to share it on request @ strain 2 data . eu . Through that address you can also always ask what information we process about you and improve or have it erased, or ask them to transfer. If you disagree with the way we process your data, you can contact the Commission for the Protection of privacy (Pers Straat 35 in 1000 Brussels). A more comprehensive overview of our data processing policy can be found at strain2data.eu.

NL


Uw persoonsgegevens worden door Saskia Buntinx - Strain 2 Data bvba verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op request @ strain2data . eu. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op strain2data.eu.